ï»?!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 向华能榜样学ä¹?/title> <style> .kaiti{ font-family: "楷体"; } </style> <!--end component HTML组件(new)--> <link href="../../../template/39599676/39599685.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body><h1><a href="http://www.51saob.com/">Ì«Ñô³ÇÓéÀÖ_Ì«Ñô³ÇÓéÀÖƽ̨-¹ÙÍø»¶Ó­Äã</a></h1> <!--start component HTML组件(banner)--> <table width="1260" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><img src="../../../template/39599676/39599691.jpg" width="1260" height="586" usemap="#Map3" border="0"/></td> </tr> </table> <!--end component HTML组件(banner)--> <table width="1260" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../../../template/39599676/39599687.jpg"> <tbody> <tr> <td height="1000" valign="top"> <!--start component 新闻列表(new)--> <div id=demo style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 990px; text-align: center; margin:0 auto;" > <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td id="marquePic1"> <table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600117/pic_39600117.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——萨希瓦尔电站工程部</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">在中巴经济走廊上有这样一群人,他们发扬华能“三千精神”,坚持“五个一流”,以“高水平达标投产,创行业优质工程,争创国家优质工...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600117/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600117/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600097/pic_39600097.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——王小江</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">王小江,现任雅江公司加查水电建设分公司副总工程师,西藏自治区专家库专家ã€?014年西藏自治区“劳动模范”。上个世纪,他怀揣着...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600097/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600097/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600080/pic_39600080.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——那红宇</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">那红宇,曾荣获全国电力行业第二届风力发电运行检修技能竞赛个人和团体两项冠军,并且是2016年全国五一劳动奖章获得者。这个从ç?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600080/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600080/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600056/pic_39600056.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——肖瑞怀</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">她外表娴静端庄,内心却坚毅执着;她为人谦和低调,待工作却热情如火。从当年朝气蓬勃的毕业生,到如今成熟稳重的“肖大姐”,从初å…?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600056/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39600056/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39599920/pic_39599920.JPG" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——唐策技术创新工作室</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">唐策技术创新工作室,成立于2015å¹?月,现有成员15人。两年多来,工作室认真贯彻集团公司创新驱动发展战略的部署要求,紧紧围...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39599920/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39599920/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598308/pic_39598308.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——郑桂杰</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">1994å¹?刚出大学校门的郑桂杰,就走上达拉特发电厂继电保护工作岗位,坚守至今。二十二年来,她爱岗敬业、刻苦钻研、锐意进取,...<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598308/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598308/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598278/pic_39598278.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——扈æ™?/td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">作为1992年加入信托业的老员工,扈景亲历了贵诚信托重组前的风风雨雨和重组后的壮大辉煌。伴随着公司的成长,她也从信托业务的é—?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598278/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598278/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598215/pic_39598215.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——张志坚</td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left">华亭煤业公司陈家沟煤矿综掘一队检修车间里,几名职工正在埋头忙碌着,这时,一名职工走进车间,焦急地问道:“请问,张班长在吗?æˆ?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598215/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598215/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> <td width="320" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"> <table width="92%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr> <td align="center"><img src="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598197/pic_39598197.jpg" width="292" height="195" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td height="28" align="center" class="fontsky fontb font14">华能榜样——陈è‰?/td> </tr> <tr> <td class="height23" style="text-indent:2em;" align="left"> “辕门外三声炮响如雷震,天波府走出我保国臣,头戴金盔压苍鬓,铁甲的战袍又披身上……”这是越剧《穆桂英挂帅》的唱段,每每从é™?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598197/content.html target=_blank class="fontr">查看详情>></a></td> </tr> <tr> <td style="text-indent:2em;"> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="20"><img src="../../../template/39599676/39599688.jpg" width="17" height="18" alt=""/></td> <td width="30"><img src="../../../template/39599676/39599689.jpg" width="30" height="22" alt=""/><a href="#"></a></td> <td height="26"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/c39598197/content.html target=_blank>肖瑞怀:心系华能的党员楷æ¨?/a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="28"> </td> </tr> </tbody> </table>--> </td> <td valign="top" style="padding-left:20px;"></td> </tr> </table> </td> <td id="marquePic2"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="35"> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <script type=text/javascript> var speed=30 marquePic2.innerHTML=marquePic1.innerHTML function Marquee(){ if(demo.scrollLeft>=marquePic1.scrollWidth){ demo.scrollLeft=0 }else{ demo.scrollLeft++ }} var MyMar=setInterval(Marquee,speed) demo.onmouseover=function() {clearInterval(MyMar)} demo.onmouseout=function() {MyMar=setInterval(Marquee,speed)} </script> <!--end component 新闻列表(new)--> <!--start component 新闻列表(ldjh)--> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="60"><img src="../../../template/39599676/39599692.jpg" width="991" height="36" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tbody> <tr> <td width="485" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">领导讲话</td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168"> <tbody> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39600756/content.html target=_blank>曹培玺在 “华能榜样”命名暨首场先进事迹...</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-19]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39600782/content.html target=_blank>黄永达在 “华能榜样”命名暨首场先进事迹...</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-19]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39598122/content.html target=_blank>曹培玺接见“华能榜样â€?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-17]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598091/c39598135/content.html target=_blank>黄永达接见“华能榜样â€?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-17]</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component 新闻列表(ldjh)--> <!--start component HTML组件(new)--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> <td valign="top"> </td> <td width="485" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">党组文件</td> <td width="70" align="right"><!--<a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598093/index.html" target="_blank">更多>></a>--> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168" bgcolor="#ffffff" align="center"> <tbody> <tr> <td width="50%" align="center"> <table width="70%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" align="center"> <tr> <td align="center"> <a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598093/c39600920/content.html target=_blank><img src="../../../template/39599676/39601570.bmp" height="162" width="117" alt="" style="border:1px solid #ccc;"></a> </td> </tr> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </table> </td> <td width="50%" align="center"> <table width="70%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffff" align="center"> <tr> <td align="center"> <a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598087/n39598093/c39600920/content.html target=_blank><img src="../../../template/39599676/39601571.bmp" height="162" width="117" alt="" style="border:1px solid #ccc;"></a> </td> </tr> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="35"> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component HTML组件(new)--> <!--start component 新闻列表(xiaoxi)--> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="60"><img src="../../../template/39599676/39599693.jpg" width="992" height="59" alt=""/></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="485" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">消息</td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598095/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" height="168"> <tbody> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="28" bgcolor="#ffffff" class="fontb font14">“华能榜样”先进事迹巡回报告在公司ç³?..</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="height23" style="text-indent:2em;" valign="top">10æœ?0日至17日,“华能榜样”先进事迹报告团举行四场巡回报告会,并通过微信、网站、杂志等多种形式对榜样进行宣传,在公司系统引起了强烈反响ã€? <a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598095/c39605256/content.html target=_blank class="fontr">查看详细>></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> <td valign="top"> </td> <!--end component 新闻列表(xiaoxi)--> <!--start component 新闻列表(pinglun)--> <td width="485" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">评论</td> <td width="70" align="right"><!--<a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598097/index.html" target="_blank">更多>></a>--> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> <tr> <td valign="top" bgcolor="#ffffff"> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" height="168" > <tbody> <tr> <td> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="28" bgcolor="#ffffff" class="fontb font14 kaiti">向“华能榜样”学习!</td> </tr> </table> <td> </tr> <tr> <td bgcolor="#ffffff" class="height23 kaiti" style="text-indent:2em;" valign="top">“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。â€? <br/>   为进一步挖掘华能先进典型,学习宣传他们的先进事迹,弘扬华能企业精神,凝聚职工力量,推动企业发展,为党的十九大胜利召开营造良好氛围。自6月起,集团公司掀起了“华能榜æ ?..<a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598097/c39598183/content.html target=_blank class="fontr">查看详细>></a></a></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td height="20" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component 新闻列表(pinglun)--> <!--start component 新闻列表(xhbgh)--> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="485" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">巡回报告ä¼?/td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffff" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39611084/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在华东分å…?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39607879/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在德州电åŽ?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-27]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39607862/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在北方公å?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-27]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598099/c39600362/content.html target=_blank>“华能榜样”先进事迹巡回报告会在华亭煤ä¸?..</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-10-18]</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> <td valign="top"> </td> <td width="485" valign="top"> <!--end component 新闻列表(xhbgh)--> <!--start component 新闻列表(jcfx)--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="../../../template/39599676/39599694.jpg"> <tbody> <tr> <td width="20" height="50"> </td> <td class="font16">基层反响</td> <td width="70" align="right"><a href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/index.html" target="_blank">更多>></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="168"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#ffffff" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611572/content.html target=_blank>用心感受榜样的力é‡?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-07]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611069/content.html target=_blank>以榜样为目标 做好本职工作</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611054/content.html target=_blank>燎原的萤火之å…?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611039/content.html target=_blank>平凡的故äº?身边的感åŠ?/a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611020/content.html target=_blank>学习榜样 见贤思齐</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="40" height="28" bgcolor="#ffffff"><img src="../../../template/39599676/39599690.jpg" width="37" height="17" alt=""/></td> <td height="28" bgcolor="#ffffff"><a href=../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598089/n39598101/c39611005/content.html target=_blank>厚重的人生需要积淀</a></td> <td width="115" align="center" bgcolor="#ffffff">[2017-11-03]</td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="10" bgcolor="#ffffff"></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> </tbody> </table> <table width="990" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td height="30"> </td> </tr> </tbody> </table> <!--end component 新闻列表(jcfx)--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--start component HTML组件(new)--> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="1" bgcolor="#dfd7cf"></td> </tr> </tbody> </table> <table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="125" align="center" bgcolor="#979797" class="height23">Copyright © 1997-2010 by 中国华能集团公司 all rights reserved<br /> 公司地址:北京市西城区复兴门内大è¡?å?邮编ï¼?00031 京ICPå¤?5038150å?/td> </tr> </table> <!--end component HTML组件(new)--> <!--start component HTML组件(map)--> <map name="Map" id="Map"> <area shape="rect" coords="1133,32,1216,68" href="#" /> </map> <map name="Map2" id="Map2"> <area shape="rect" coords="511,33,588,67" href="#" /> </map> <map name="Map3" id="Map3"> <area shape="rect" coords="564,514,695,558" href="../../../n31539/n39537553/n39598082/n39598085/index.html" target="_blank" /> </map> <!--end component HTML组件(map)--> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/82fb75ac-25ed-48c9-9cad-db3d64c67d9f-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='ugjkr'></thead><label id='ugjkr'><blockquote id='ugjkr'></blockquote></label><p id='ugjkr'></p><small id='ugjkr'><ul id='ugjkr'><bdo id='ugjkr'><dir id='ugjkr'></dir><noframes id='ugjkr'><li id='ugjkr'></li></noframes><small id='ugjkr'></small><ins id='ugjkr'></ins><blockquote id='ugjkr'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='ugjkr'></fieldset><span id='ugjkr'></span><tfoot id='ugjkr'></tfoot><em id='ugjkr'></em><select id='ugjkr'></select><q id='ugjkr'><sub id='ugjkr'><i id='ugjkr'></i></sub><thead id='ugjkr'><strong id='ugjkr'></strong></thead></q><ul id='ugjkr'></ul><dir id='ugjkr'></dir><code id='ugjkr'><ins id='ugjkr'></ins></code><bdo id='ugjkr'><label id='ugjkr'><pre id='ugjkr'><fieldset id='ugjkr'></fieldset></pre></label></bdo><big id='ugjkr'><ul id='ugjkr'><noframes id='ugjkr'></noframes><tfoot id='ugjkr'><sub id='ugjkr'><sup id='ugjkr'><p id='ugjkr'><legend id='ugjkr'></legend><noframes id='ugjkr'><dd id='ugjkr'><tbody id='ugjkr'><td id='ugjkr'><optgroup id='ugjkr'><strong id='ugjkr'></strong></optgroup><address id='ugjkr'><ul id='ugjkr'></ul></address><big id='ugjkr'></big></td><table id='ugjkr'></table></tbody><pre id='ugjkr'></pre></dd><span id='ugjkr'><b id='ugjkr'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='ugjkr'></option></ul></big><address id='ugjkr'><abbr id='ugjkr'></abbr></address><strike id='ugjkr'><font id='ugjkr'></font></strike><ul id='ugjkr'><tbody id='ugjkr'></tbody></ul><sup id='ugjkr'><li id='ugjkr'></li></sup><legend id='ugjkr'></legend><label id='ugjkr'><i id='ugjkr'><td id='ugjkr'><tfoot id='ugjkr'></tfoot><pre id='ugjkr'></pre></td></i></label><strong id='ugjkr'><del id='ugjkr'></del></strong><button id='ugjkr'></button><p id='ugjkr'><tbody id='ugjkr'><q id='ugjkr'><noscript id='ugjkr'><kbd id='ugjkr'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='ugjkr'><table id='ugjkr'><em id='ugjkr'></em><noscript id='ugjkr'><dl id='ugjkr'><abbr id='ugjkr'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='ugjkr'></sup><em id='ugjkr'><sub id='ugjkr'><i id='ugjkr'><option id='ugjkr'></option></i><select id='ugjkr'><ul id='ugjkr'></ul></select></sub><center id='ugjkr'><i id='ugjkr'></i></center></em><button id='ugjkr'></button><kbd id='ugjkr'><table id='ugjkr'><em id='ugjkr'><strong id='ugjkr'><ol id='ugjkr'><option id='ugjkr'></option></ol></strong></em><blockquote id='ugjkr'><tfoot id='ugjkr'></tfoot><small id='ugjkr'><b id='ugjkr'></b></small></blockquote><table id='ugjkr'><sup id='ugjkr'><td id='ugjkr'><dt id='ugjkr'><i id='ugjkr'><label id='ugjkr'></label></i></dt></td><div id='ugjkr'></div></sup></table></table><style id='ugjkr'></style></kbd><th id='ugjkr'><noframes id='ugjkr'></noframes></th><div id='ugjkr'></div><dt id='ugjkr'><dd id='ugjkr'></dd><div id='ugjkr'></div></dt><style id='ugjkr'><acronym id='ugjkr'><style id='ugjkr'></style></acronym></style><tr id='ugjkr'><dt id='ugjkr'><small id='ugjkr'></small></dt></tr><ins id='ugjkr'></ins><tt id='ugjkr'></tt><big id='ugjkr'><form id='ugjkr'><tt id='ugjkr'></tt><fieldset id='ugjkr'><center id='ugjkr'><fieldset id='ugjkr'></fieldset></center><ol id='ugjkr'><select id='ugjkr'><style id='ugjkr'><q id='ugjkr'></q><strong id='ugjkr'><tfoot id='ugjkr'><ul id='ugjkr'><legend id='ugjkr'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='ugjkr'><dfn id='ugjkr'><noscript id='ugjkr'><sub id='ugjkr'></sub></noscript><li id='ugjkr'></li></dfn></abbr></select><ol id='ugjkr'></ol><dir id='ugjkr'></dir></ol></fieldset><abbr id='ugjkr'><legend id='ugjkr'><acronym id='ugjkr'></acronym></legend><th id='ugjkr'></th></abbr><table id='ugjkr'><strike id='ugjkr'><button id='ugjkr'></button></strike></table></form></big><button id='ugjkr'><style id='ugjkr'></style></button><em id='ugjkr'></em><code id='ugjkr'><dir id='ugjkr'><em id='ugjkr'></em></dir></code><thead id='ugjkr'></thead><dd id='ugjkr'><blockquote id='ugjkr'><table id='ugjkr'><font id='ugjkr'></font><strike id='ugjkr'><optgroup id='ugjkr'><abbr id='ugjkr'><strong id='ugjkr'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='ugjkr'></center><strong id='ugjkr'></strong><small id='ugjkr'><q id='ugjkr'></q></small><font id='ugjkr'></font><ul id='ugjkr'><abbr id='ugjkr'></abbr><dd id='ugjkr'><dd id='ugjkr'><pre id='ugjkr'></pre><ol id='ugjkr'></ol><ins id='ugjkr'></ins></dd></dd><em id='ugjkr'><b id='ugjkr'></b><u id='ugjkr'><code id='ugjkr'></code></u></em></ul><label id='ugjkr'></label><tr id='ugjkr'><style id='ugjkr'><blockquote id='ugjkr'><dfn id='ugjkr'><label id='ugjkr'></label></dfn><th id='ugjkr'></th></blockquote></style><strong id='ugjkr'><strike id='ugjkr'><q id='ugjkr'></q></strike></strong><legend id='ugjkr'></legend><tr id='ugjkr'></tr></tr><ul id='ugjkr'><label id='ugjkr'><li id='ugjkr'></li></label></ul><tbody id='ugjkr'><dir id='ugjkr'><abbr id='ugjkr'><font id='ugjkr'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='ugjkr'><fieldset id='ugjkr'><ol id='ugjkr'></ol><noscript id='ugjkr'></noscript></fieldset><td id='ugjkr'></td></bdo><fieldset id='ugjkr'><option id='ugjkr'><ul id='ugjkr'><td id='ugjkr'><legend id='ugjkr'></legend><del id='ugjkr'></del><ins id='ugjkr'></ins><form id='ugjkr'><table id='ugjkr'></table><th id='ugjkr'><tr id='ugjkr'><tt id='ugjkr'><dfn id='ugjkr'><select id='ugjkr'><optgroup id='ugjkr'><select id='ugjkr'></select></optgroup><del id='ugjkr'><small id='ugjkr'></small></del><dd id='ugjkr'><center id='ugjkr'></center></dd></select></dfn><dfn id='ugjkr'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='ugjkr'></dt></td></ul></option><tbody id='ugjkr'></tbody><q id='ugjkr'><strong id='ugjkr'></strong></q></fieldset><li id='ugjkr'></li><ul id='ugjkr'></ul><button id='ugjkr'></button><blockquote id='ugjkr'></blockquote><td id='ugjkr'><i id='ugjkr'><span id='ugjkr'></span><style id='ugjkr'><center id='ugjkr'></center><strike id='ugjkr'><code id='ugjkr'><thead id='ugjkr'><button id='ugjkr'></button><div id='ugjkr'><legend id='ugjkr'></legend></div><li id='ugjkr'></li></thead><abbr id='ugjkr'></abbr></code></strike></style><dd id='ugjkr'><th id='ugjkr'></th></dd></i></td><style id='ugjkr'></style><optgroup id='ugjkr'><sup id='ugjkr'><tbody id='ugjkr'></tbody><sup id='ugjkr'></sup></sup></optgroup><select id='ugjkr'><abbr id='ugjkr'><address id='ugjkr'><strike id='ugjkr'></strike></address></abbr><address id='ugjkr'><legend id='ugjkr'></legend></address></select><ol id='ugjkr'></ol><code id='ugjkr'></code><strike id='ugjkr'><button id='ugjkr'></button><tr id='ugjkr'></tr></strike><center id='ugjkr'><del id='ugjkr'><sup id='ugjkr'></sup></del><dt id='ugjkr'><td id='ugjkr'></td></dt></center><sup id='ugjkr'></sup><dt id='ugjkr'></dt><th id='ugjkr'><span id='ugjkr'></span><dd id='ugjkr'><td id='ugjkr'><code id='ugjkr'><center id='ugjkr'></center><acronym id='ugjkr'><td id='ugjkr'><table id='ugjkr'><bdo id='ugjkr'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='ugjkr'></label><code id='ugjkr'><kbd id='ugjkr'><big id='ugjkr'><u id='ugjkr'></u></big><th id='ugjkr'></th></kbd></code><form id='ugjkr'><dl id='ugjkr'></dl><th id='ugjkr'><button id='ugjkr'><dd id='ugjkr'></dd></button><form id='ugjkr'><address id='ugjkr'></address></form></th><li id='ugjkr'><li id='ugjkr'></li><td id='ugjkr'><font id='ugjkr'><ol id='ugjkr'><select id='ugjkr'><blockquote id='ugjkr'><dd id='ugjkr'><table id='ugjkr'><dl id='ugjkr'></dl></table><form id='ugjkr'></form><fieldset id='ugjkr'><u id='ugjkr'><i id='ugjkr'><div id='ugjkr'><table id='ugjkr'></table></div></i></u></fieldset><b id='ugjkr'></b></dd></blockquote><li id='ugjkr'><center id='ugjkr'><dir id='ugjkr'></dir></center><table id='ugjkr'></table></li></select></ol><font id='ugjkr'></font></font></td></li></form><q id='ugjkr'><form id='ugjkr'></form><blockquote id='ugjkr'><code id='ugjkr'></code></blockquote></q><abbr id='ugjkr'></abbr><sub id='ugjkr'></sub><q id='ugjkr'><pre id='ugjkr'><em id='ugjkr'></em></pre></q><select id='ugjkr'><dt id='ugjkr'><tr id='ugjkr'></tr></dt><small id='ugjkr'><noscript id='ugjkr'><strong id='ugjkr'></strong><tbody id='ugjkr'></tbody></noscript></small></select><del id='ugjkr'><big id='ugjkr'><u id='ugjkr'></u></big></del><ul id='ugjkr'></ul><fieldset id='ugjkr'><ul id='ugjkr'></ul></fieldset><strike id='ugjkr'><ins id='ugjkr'></ins><button id='ugjkr'></button></strike><span id='ugjkr'></span><table id='ugjkr'><select id='ugjkr'><legend id='ugjkr'><bdo id='ugjkr'></bdo></legend></select></table><kbd id='ugjkr'></kbd><dd id='ugjkr'></dd><fieldset id='ugjkr'></fieldset><p id='ugjkr'><style id='ugjkr'></style><table id='ugjkr'></table><strong id='ugjkr'></strong><ul id='ugjkr'></ul></p><ul id='ugjkr'></ul><label id='ugjkr'></label><dl id='ugjkr'><code id='ugjkr'><q id='ugjkr'><option id='ugjkr'></option></q></code></dl><tr id='ugjkr'></tr><acronym id='ugjkr'></acronym><small id='ugjkr'><style id='ugjkr'><tt id='ugjkr'><option id='ugjkr'><dl id='ugjkr'><ul id='ugjkr'></ul><div id='ugjkr'><q id='ugjkr'><fieldset id='ugjkr'><noframes id='ugjkr'><label id='ugjkr'><u id='ugjkr'><fieldset id='ugjkr'><pre id='ugjkr'></pre></fieldset></u></label><tr id='ugjkr'></tr><address id='ugjkr'><abbr id='ugjkr'><tt id='ugjkr'><span id='ugjkr'><p id='ugjkr'><noframes id='ugjkr'><strike id='ugjkr'></strike></noframes></p></span><dir id='ugjkr'><dir id='ugjkr'><table id='ugjkr'><pre id='ugjkr'></pre></table><legend id='ugjkr'><dd id='ugjkr'><sup id='ugjkr'></sup><del id='ugjkr'></del></dd><b id='ugjkr'></b><address id='ugjkr'></address><li id='ugjkr'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='ugjkr'></abbr><blockquote id='ugjkr'></blockquote><center id='ugjkr'></center></abbr></address></noframes><div id='ugjkr'><center id='ugjkr'><pre id='ugjkr'><b id='ugjkr'><code id='ugjkr'></code><table id='ugjkr'></table></b><optgroup id='ugjkr'><font id='ugjkr'></font><kbd id='ugjkr'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='ugjkr'></noframes></div></fieldset></q><address id='ugjkr'></address></div><dir id='ugjkr'></dir></dl></option></tt></style><div id='ugjkr'><i id='ugjkr'></i></div></small><bdo id='ugjkr'></bdo><form id='ugjkr'><select id='ugjkr'></select></form><code id='ugjkr'><strong id='ugjkr'><table id='ugjkr'><table id='ugjkr'></table><acronym id='ugjkr'></acronym></table></strong><q id='ugjkr'><label id='ugjkr'></label></q><span id='ugjkr'><address id='ugjkr'></address></span><noframes id='ugjkr'><dfn id='ugjkr'><optgroup id='ugjkr'></optgroup></dfn><tfoot id='ugjkr'><bdo id='ugjkr'><div id='ugjkr'></div><i id='ugjkr'><dt id='ugjkr'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='ugjkr'></b><table id='ugjkr'><acronym id='ugjkr'></acronym></table><q id='ugjkr'><dfn id='ugjkr'></dfn></q><p id='ugjkr'><noframes id='ugjkr'><ul id='ugjkr'></ul></noframes></p><select id='ugjkr'></select><acronym id='ugjkr'></acronym><legend id='ugjkr'></legend><small id='ugjkr'><kbd id='ugjkr'></kbd></small><del id='ugjkr'></del><option id='ugjkr'><blockquote id='ugjkr'><ins id='ugjkr'><big id='ugjkr'><p id='ugjkr'><sup id='ugjkr'></sup></p><span id='ugjkr'></span><b id='ugjkr'><thead id='ugjkr'><option id='ugjkr'><span id='ugjkr'></span></option></thead><table id='ugjkr'><ins id='ugjkr'><option id='ugjkr'><sub id='ugjkr'></sub></option></ins></table></b><table id='ugjkr'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='ugjkr'></abbr><p id='ugjkr'><label id='ugjkr'><tt id='ugjkr'><font id='ugjkr'><li id='ugjkr'><ul id='ugjkr'></ul></li></font><tt id='ugjkr'><ul id='ugjkr'></ul></tt></tt><strong id='ugjkr'></strong><div id='ugjkr'></div><dir id='ugjkr'></dir><fieldset id='ugjkr'><option id='ugjkr'></option></fieldset><pre id='ugjkr'></pre></label><dfn id='ugjkr'><tr id='ugjkr'></tr></dfn></p><fieldset id='ugjkr'><font id='ugjkr'><kbd id='ugjkr'></kbd><blockquote id='ugjkr'></blockquote></font><fieldset id='ugjkr'></fieldset></fieldset><optgroup id='ugjkr'><em id='ugjkr'></em></optgroup><sub id='ugjkr'></sub><dfn id='ugjkr'></dfn><em id='ugjkr'></em><div id='ugjkr'><kbd id='ugjkr'><td id='ugjkr'></td><dt id='ugjkr'><table id='ugjkr'></table></dt></kbd></div><option id='ugjkr'></option><span id='ugjkr'><big id='ugjkr'><strong id='ugjkr'><button id='ugjkr'><td id='ugjkr'><tfoot id='ugjkr'></tfoot></td><sub id='ugjkr'><dl id='ugjkr'><dt id='ugjkr'><small id='ugjkr'></small></dt><button id='ugjkr'><legend id='ugjkr'></legend></button><em id='ugjkr'></em><thead id='ugjkr'></thead><style id='ugjkr'><table id='ugjkr'><tbody id='ugjkr'></tbody><bdo id='ugjkr'></bdo></table></style></dl></sub><label id='ugjkr'></label></button><noscript id='ugjkr'></noscript></strong></big></span><label id='ugjkr'><ul id='ugjkr'><b id='ugjkr'><ol id='ugjkr'></ol><code id='ugjkr'><sub id='ugjkr'><ins id='ugjkr'><tt id='ugjkr'></tt></ins></sub></code><b id='ugjkr'><sub id='ugjkr'><small id='ugjkr'></small><blockquote id='ugjkr'></blockquote><center id='ugjkr'><style id='ugjkr'></style></center><label id='ugjkr'><dt id='ugjkr'></dt><p id='ugjkr'><span id='ugjkr'><noframes id='ugjkr'><fieldset id='ugjkr'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='ugjkr'></legend></b></b></ul></label><q id='ugjkr'><tr id='ugjkr'><kbd id='ugjkr'></kbd><th id='ugjkr'><kbd id='ugjkr'></kbd></th></tr></q><li id='ugjkr'></li><noframes id='ugjkr'></noframes><tt id='ugjkr'><th id='ugjkr'></th><legend id='ugjkr'><strong id='ugjkr'><big id='ugjkr'></big></strong></legend></tt><sup id='ugjkr'><i id='ugjkr'><small id='ugjkr'><ins id='ugjkr'></ins></small><pre id='ugjkr'></pre></i></sup><td id='ugjkr'></td><center id='ugjkr'><thead id='ugjkr'></thead></center><i id='ugjkr'></i><style id='ugjkr'><fieldset id='ugjkr'></fieldset></style><th id='ugjkr'></th><label id='ugjkr'><form id='ugjkr'></form></label><tbody id='ugjkr'></tbody><center id='ugjkr'><td id='ugjkr'></td><dl id='ugjkr'></dl></center><blockquote id='ugjkr'><acronym id='ugjkr'></acronym></blockquote><noscript id='ugjkr'></noscript></div>